50-20-CA4 വിജ്ഞാപനം -വൈക്കം ,ആറ്റിങ്ങൽ ക്ഷേത്രകലാപീഠം- ത്രിവത്സര സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സ് -2023-24 അദ്ധ്യയന വർഷം

50-20-CA4 വിജ്ഞാപനം -വൈക്കം ,ആറ്റിങ്ങൽ ക്ഷേത്രകലാപീഠം- ത്രിവത്സര സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സ് -2023-24 അദ്ധ്യയന വർഷം അപേക്ഷ ഫോറം -വൈക്കം ക്ഷേത്രകലാപീഠം

Read More

ROC 10/16/EST-A -സീനിയർ ക്ലാർക്ക് / ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സബ്ഗ്രൂപ്പ് ആഫീസർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള പ്രൊമോഷൻ – ഭേദഗതി

ROC 10/16/EST-A -സീനിയർ ക്ലാർക്ക് / ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സബ്ഗ്രൂപ്പ് ആഫീസർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള പ്രൊമോഷൻ - ഭേദഗതി

Read More

ROC 75/22/EST-A -സർക്കുലർ-അസിസ്റ്റന്റ് ലാ ആഫീസർ ഗ്രേഡ്-1 ,ഗ്രേഡ്-2 തസ്തികയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ 2023 കാലയളവിലെ കരട് സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ച്

ROC 75-22-EST-A -സർക്കുലർ-അസിസ്റ്റന്റ് ലാ ആഫീസർ ഗ്രേഡ്-1 ,ഗ്രേഡ്-2 തസ്തികയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ 2023 കാലയളവിലെ കരട് സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ച്

Read More