DCs ROC.10535/18/Est A dt.09/08/2018 TDB-എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്‍റ്, ക്ലാസ്ഫോര്‍ക്ഷേത്രജീവനക്കാര്‍ വിഭാഗങ്ങളിലെ തസ്തികകളുടെ പുനര്‍വിന്യാസം-യോഗ തീയതി മാറ്റം വരുത്തിയ സം.

DCs ROC.10535/18/Est A dt.09/08/2018 TDB-എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്‍റ്, ക്ലാസ്ഫോര്‍ക്ഷേത്രജീവനക്കാര്‍ വിഭാഗങ്ങളിലെ തസ്തികകളുടെ പുനര്‍വിന്യാസം-യോഗ തീയതി മാറ്റം

Read More

DCs ROC.69/18/S dt.06/08/2018 മാവേലിക്കര ഗ്രൂപ്പില്ലെ ചെട്ടികുളങ്ങര ദേവസ്വത്തില്‍ മേല്‍ശാന്തി നിയമനത്തിന് 12-08-2018-ലെ നറുക്കെടുപ്പിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ലിസ്റ്റ്

DCs ROC.69/18/S dt.06/08/2018 മാവേലിക്കര ഗ്രൂപ്പില്ലെ ചെട്ടികുളങ്ങര ദേവസ്വത്തില്‍ മേല്‍ശാന്തി നിയമനത്തിന് 12-08-2018-ലെ നറുക്കെടുപ്പിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക

Read More

DCs ROC.10535/18/Est A dt.03/08/2018 TDB-എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്‍റ്, ക്ലാസ്ഫോര്‍ക്ഷേത്രജീവനക്കാര്‍ വിഭാഗങ്ങളിലെ തസ്തികകളുടെ പുനര്‍വിന്യാസം-യോഗ തീയതി മാറ്റം വരുത്തിയ സം.

DCs ROC.10535/18/Est A dt.03/08/2018 TDB-എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്‍റ്, ക്ലാസ്ഫോര്‍ക്ഷേത്രജീവനക്കാര്‍ വിഭാഗങ്ങളിലെ തസ്തികകളുടെ പുനര്‍വിന്യാസം-യോഗ തീയതി മാറ്റം

Read More

DCs ROC.10535/18/Est A dt.01/08/2018 TDB എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്‍റ്, ക്ലാസ്ഫോര്‍ക്ഷേത്രജീവനക്കാര്‍ വിഭാഗങ്ങളിലെ തസ്തികകളുടെ പുനര്‍വിന്യാസം-യോഗ തീയതി മാറ്റം വരുത്തിയ സം.

DCs ROC.10535/18/Est A dt.01/08/2018 TDB എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്‍റ്, ക്ലാസ്ഫോര്‍ക്ഷേത്രജീവനക്കാര്‍ വിഭാഗങ്ങളിലെ തസ്തികകളുടെ പുനര്‍വിന്യാസം-യോഗ തീയതി മാറ്റം

Read More

DCs ROC.10535/18/Est A dt.30/07/2018 TDB എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്‍റ്, ക്ലാസ്ഫോര്‍ക്ഷേത്രജീവനക്കാര്‍ വിഭാഗങ്ങളിലെ തസ്തികകളുടെ പുനര്‍വിന്യാസം സം.

DCs ROC.10535/18/Est A dt.30/07/2018 TDB എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്‍റ്, ക്ലാസ്ഫോര്‍ക്ഷേത്രജീവനക്കാര്‍ വിഭാഗങ്ങളിലെ തസ്തികകളുടെ പുനര്‍വിന്യാസം സം.

Read More