NewsSabarimalaTenders/Quotations

E.O.P No.766/19/Sab dtd.19/11/2019 ലേല പരസ്യം-കൊല്ലവർഷം 1195 ശബരിമല ,പമ്പ ,നിലയ്ക്കൽ-കുത്തക ഇനങ്ങളുടെ ലേലം

പുനര്‍ ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം-തിരുവാഭരണം കമ്മീഷണര്‍ ആഫീസ്,ആറന്മുള 27/11/2019