Orders

തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് – ഡെപ്യൂട്ടി ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ, അസിസ്റ്റൻറ് ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ എന്നീ തസ്തികളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ 2023 – കാലയളവിലെ കരട് സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് – സംബന്ധിച്ച്

തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് – ഡെപ്യൂട്ടി ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ, അസിസ്റ്റൻറ് ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ എന്നീ തസ്തികളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ 2023 – കാലയളവിലെ കരട് സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് – സംബന്ധിച്ച്

Comment here