Orders

ROC 1045/86/EST-A 2023 കാലയളവിലേക്കുള്ള ലോ പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷൻ -ക്ലാർക്ക് / സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡ് സബ്ഗ്രൂപ്പ് ആഫീസർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

ROC 1045/86/EST-A 2023 കാലയളവിലേക്കുള്ള ലോ പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷൻ -ക്ലാർക്ക് / സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡ് സബ്ഗ്രൂപ്പ് ആഫീസർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

Comment here