Orders

തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് – ക്ലാർക്ക് / സെക്കൻ്റ് ഗ്രേഡ് സബ്ഗ്രൂപ്പ് ആഫീസർ തസ്‌തികയിലേയ്ക്കുള്ള ക്ലാസ്-IV ജീവനക്കാരുടെ പ്രൊമോഷൻ (2023 കാലയളവിലെ) സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കു

തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് – ക്ലാർക്ക് / സെക്കൻ്റ് ഗ്രേഡ് സബ്ഗ്രൂപ്പ് ആഫീസർ തസ്‌തികയിലേയ്ക്കുള്ള ക്ലാസ്-IV ജീവനക്കാരുടെ പ്രൊമോഷൻ (2023 കാലയളവിലെ) സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കു

Comment here