ROC 80/23/EST-A സീനിയർ ക്ലാർക് /ഫസ്റ്റ്ഗ്രേഡ് സബ്ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസർ -50 വയസ്സ് പൂർത്തിയായത് -സ്ഥാനക്കയറ്റം-പൊതു സ്ഥലംമാറ്റം -2023

ROC 80/23/EST-A സീനിയർ ക്ലാർക് /ഫസ്റ്റ്ഗ്രേഡ് സബ്ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസർ -50 വയസ്സ് പൂർത്തിയായത് -സ്ഥാനക്കയറ്റം-പൊതു സ്ഥലംമാറ്റം -2023

Read More

ROC 80/23/EST-A -സീനിയർ ക്ലാർക് /ഫസ്റ്റ്ഗ്രേഡ് സബ്ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസർ -സ്ഥാനക്കയറ്റം-പൊതു സ്ഥലംമാറ്റം -2023

ROC 80/23/EST-A -സീനിയർ ക്ലാർക് /ഫസ്റ്റ്ഗ്രേഡ് സബ്ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസർ -സ്ഥാനക്കയറ്റം-പൊതു സ്ഥലംമാറ്റം -2023

Read More

ROC 80/20/EST-A-ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് /സ്പെഷ്യൽ ഗ്രേഡ് സബ്ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസർ സ്ഥാനക്കയറ്റം-പൊതു സ്ഥലംമാറ്റം -2023

ROC 80/20/EST-A-ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് /സ്പെഷ്യൽ ഗ്രേഡ് സബ്ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസർ സ്ഥാനക്കയറ്റം-പൊതു സ്ഥലംമാറ്റം -2023

Read More

ROC 5600/23/Est-1-കമ്മിഷണർ -ഡെപ്യൂട്ടി ദേവസ്വം കമ്മിഷണർ കേഡറുകളിലെ പ്രൊമോഷൻ -ഡെപ്യൂട്ടി ദേവസ്വം കമ്മിഷണർ തസ്തികയിലെ പൊതു സ്ഥലംമാറ്റം -2023

ROC 5600/23/Est-1-കമ്മിഷണർ -ഡെപ്യൂട്ടി ദേവസ്വം കമ്മിഷണർ കേഡറുകളിലെ പ്രൊമോഷൻ -ഡെപ്യൂട്ടി ദേവസ്വം കമ്മിഷണർ തസ്തികയിലെ പൊതു സ്ഥലംമാറ്റം -2023

Read More