ROC 80/2023/EST-A എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് – ക്ലാർക്ക് / സെക്കന്റ് ഗ്രേഡ് സബ്ഗ്രൂപ്പ് ആഫീസർ തസ്തികയിലെ സ്ഥലം മാറ്റം സംബന്ധിച്ച്

ROC 80/2023/EST-A എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് - ക്ലാർക്ക് / സെക്കന്റ് ഗ്രേഡ് സബ്ഗ്രൂപ്പ് ആഫീസർ തസ്തികയിലെ സ്ഥലം മാറ്റം സംബന്ധിച്ച്

Read More

ROC 80/2023/EST-A -എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് -സീനിയർ ക്ലാർക്ക് / ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സബ്ഗ്രൂപ്പ് ആഫീസർ തസ്തികയിലെ സ്ഥലം മാറ്റം സംബന്ധിച്ച്

ROC 80/2023/EST-A -എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് -സീനിയർ ക്ലാർക്ക് / ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സബ്ഗ്രൂപ്പ് ആഫീസർ തസ്തികയിലെ സ്ഥലം മാറ്റം സംബന്ധിച്ച്

Read More

ROC 10/2016/EST-A എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് -സീനിയർ ക്ലാർക്ക് / ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സബ്ഗ്രൂപ്പ് ആഫീസർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള പ്രൊമോഷൻ സംബന്ധിച്ച്

ROC 10/2016/EST-A എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് -സീനിയർ ക്ലാർക്ക് / ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സബ്ഗ്രൂപ്പ് ആഫീസർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള പ്രൊമോഷൻ സംബന്ധിച്ച്

Read More