ROC 145/13/Est-I ദേശീയ പെൻഷൻ പദ്ധതി -അംഗങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

ROC 145/13/Est-I ദേശീയ പെൻഷൻ പദ്ധതി -അംഗങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

Read More

ROC 13693/21/MIS A/EST-A Right of Persons with Disabilities Act 2016 – പ്രകാരം ഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തില്പെട്ടവരുടെ ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ 2023 കരട് സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് – സംബന്ധിച്ച്

ROC 13693/21/MIS A/EST-A Right of Persons with Disabilities Act 2016 – പ്രകാരം ഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തില്പെട്ടവരുടെ ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ 2023 കരട് സീനിയോറിറ്റി ലിസ

Read More