Orders

ROC No 145-13-Est-1(iii) -ദേശീയ പെൻഷൻ പദ്ധതി 2012ലെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട ജീവനക്കാരെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പെൻഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

ROC No 145-13-Est-1(iii) – ദേശീയ പെൻഷൻ പദ്ധതി 2012ലെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട ജീവനക്കാരെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പെൻഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

Comment here