DB Roc 5600/21/Est-I dt.24/03/2021-ഡെപ്യുട്ടി ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ തസ്തികയിലെ സ്ഥലം മാറ്റം-ജോയിനിംഗ് കാലയളവ് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നത് സം

DB Roc 5600/21/Est-I dt.24/03/2021-ഡെപ്യുട്ടി ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ തസ്തികയിലെ സ്ഥലം മാറ്റം-ജോയിനിംഗ് കാലയളവ് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നത് സം

Read More

DC’s Roc 10535/15/Est A dt.24/03/2021-സബ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഗ്രേഡ് പുനർ നിർണ്ണയം- അടൂർ സബ് ഗ്രൂപ്പ്-ഗ്രേഡ് പുനർ നിർണ്ണയം സം

DC's Roc 10535/15/Est A dt.24/03/2021-സബ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഗ്രേഡ് പുനർ നിർണ്ണയം- അടൂർ സബ് ഗ്രൂപ്പ്-ഗ്രേഡ് പുനർ നിർണ്ണയം സം

Read More