Orders

ROC 75/23/EST-A സീനിയർ ക്ലാർക് / ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സബ്ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ 2023-കാലയളവിലെ അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ച്

ROC 75/23/EST-A സീനിയർ ക്ലാർക് / ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സബ്ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ 2023-കാലയളവിലെ അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ച്

Comment here