Orders

ROC 1045/86/EST-A ക്ലാർക്ക് / സെക്കന്റ് ഗ്രേഡ് സബ്ഗ്രൂപ്പ് ആഫീസർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള ക്ലാസ് IV ജീവനക്കാരുടെ 2023 കാലയളവിലെ പ്രൊമോഷൻ ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്

ROC 1045/86/EST-A ക്ലാർക്ക് / സെക്കന്റ് ഗ്രേഡ് സബ്ഗ്രൂപ്പ് ആഫീസർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള ക്ലാസ് IV ജീവനക്കാരുടെ 2023 കാലയളവിലെ പ്രൊമോഷൻ ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്

Comment here