Orders

തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് – ക്ലാർക്ക്/സെക്കന്റ് ഗ്രേഡ് സബ്ഗ്രൂപ്പാഫീസർ തസ്‌തി കയിലേയ്ക്ക് പ്രൊമോഷൻ അനുവദിച്ച ക്ലാസ് ഫോർ ജീവനക്കാർ പ്രൊമോഷൻ ഉപേക്ഷിച്ചത്- അംഗീകരിച്ച് – ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് – ക്ലാർക്ക്/സെക്കന്റ് ഗ്രേഡ് സബ്ഗ്രൂപ്പാഫീസർ തസ്‌തി കയിലേയ്ക്ക് പ്രൊമോഷൻ അനുവദിച്ച ക്ലാസ് ഫോർ ജീവനക്കാർ പ്രൊമോഷൻ ഉപേക്ഷിച്ചത്- അംഗീകരിച്ച് – ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

Comment here