Orders

തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ദേവസ്വം വിഭാഗം സെലക്ഷൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഡെപ്യൂട്ടി ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ, അസിസ്റ്റന്റ്റ് ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ തസ്തികകളിലേക്കുളള സ്ഥാനക്കയറ്റം പ്രൊമോഷൻ ചേർന്ന് കമ്മിറ്റി തയ്യാറാക്കിയ വകുപ്പുതല സെലക്ട് ലിസ്റ്റ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു – ROC നമ്പർ 245/09/Est-I/DPC

തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ദേവസ്വം വിഭാഗം സെലക്ഷൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഡെപ്യൂട്ടി ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ, അസിസ്റ്റന്റ്റ് ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ തസ്തികകളിലേക്കുളള സ്ഥാനക്കയറ്റം പ്രൊമോഷൻ ചേർന്ന് കമ്മിറ്റി തയ്യാറാക്കിയ വകുപ്പുതല സെലക്ട് ലിസ്റ്റ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു – ROC നമ്പർ 245/09/Est-I/DPC

Comment here