Orders

തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് വകുപ്പുതല പ്രൊമോഷൻ കമ്മിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ്റ് ദേവസ്വം കേഡറിലേക്ക് കമ്മീഷണർ സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകുന്നതിനുളള സെലക്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു – ROC No.5600/24/Est-1(iii)

തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് വകുപ്പുതല പ്രൊമോഷൻ കമ്മിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ്റ് ദേവസ്വം കേഡറിലേക്ക് കമ്മീഷണർ സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകുന്നതിനുളള സെലക്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

Comment here