Orders

സർക്കുലർ -ലോ – പെയ്‌ഡ് പ്രൊമോഷൻ -ക്ലാർക് – സെക്കന്റ് ഗ്രേഡ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആഫീസർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

സർക്കുലർ -ലോ – പെയ്‌ഡ് പ്രൊമോഷൻ -ക്ലാർക് – സെക്കന്റ് ഗ്രേഡ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആഫീസർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

Comment here