ROC 13283/23/Esta – സീനിയർ ക്ലാർക്ക് / ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സബ്ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ 50 വയസ്സ് പൂർത്തിയായി പ്രൊമോഷൻ ലഭിച്ചു ജോലി നോക്കി വരുന്നവരുടെ സീനിയോറിറ്റി സംബന്ധിച്ച്

ROC 13283/23/Esta - സീനിയർ ക്ലാർക്ക് / ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സബ്ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ 50 വയസ്സ് പൂർത്തിയായി പ്രൊമോഷൻ ലഭിച്ചു ജോലി നോക്കി വരുന്നവരുടെ സീനിയ

Read More

ROC 21902/21/NS2 – തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ കുത്തക ലേലങ്ങൾ നടത്തുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്

ROC 21902/21/NS2 - തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ കുത്തക ലേലങ്ങൾ നടത്തുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്

Read More

ROC 2481/23/Esta – തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ദേവസ്വങ്ങളിൽ എത്തുന്ന ഭക്തജനങ്ങളോട്, ജീവനക്കാരുടെ പെരുമാറ്റം – സംബന്ധിച്ച്

ROC 2481/23/Esta - തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ദേവസ്വങ്ങളിൽ എത്തുന്ന ഭക്തജനങ്ങളോട്, ജീവനക്കാരുടെ പെരുമാറ്റം - സംബന്ധിച്ച്

Read More